ህዝባዊ ጻዊዒት ንኩሎም ኤርትራዋን ተቀማጦ በይ-ኤርያ። ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ባይቶ ይኣክል ሕቡራት ምንግስታት ኣሜርካ ወ/ሮ ኢለን ተስፋጌርግስን ኣ/ቶ ፍቅረ ጋይምን ምስ ህዝቢ ተራኪቦም ስጋብ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለ ንህዝቢ ምግላጽን፤ ከምኡ ውን ዘሎ ሕቶታት ህዝቢ ንምምላስን ሪኢቶታት ምስማዕን ንዕለት 2/29/2020 ናብ በይ-ኤርያ ክመጹ እዮም።

ዲሞክራሲ ናይ ተዓዘብቲ ስፖርት(ውራይ) ኣይኮነን, ባራክ ኦባማ።

ስለዚ ከምቲ ልሙድ ዕዙዝ ተሳትፎኩም ኣይፈለየና፣ ሃናጺ ሪኢቶኩምን፣ ተሓታትነትን ጉሉጹኖትን ዘተባብዕ ሕቶታትኩምን ሒዝኩም ሙጹና። እዞም ዓንዲ ሕቆ ዲሞክራስን መርኣያ ጥዕና ዘለዎ ምሕደራን ዝኮኑ ልምድታትን ባህልታትን ካብ ሕጂ ጀሚርና ነሰስኖም።

ንተወሳኪ ሓበረታ ኣብዛታሕቲ ዘላ ቪዶ ታዓዘቡ።

https://www.facebook.com/2281804141875502/videos/2852793428112168/

Public announcement to all Eritrean in the Bay Area. Mr.Fikre Gaim and Ms.Elen Tesfaghiorghis members of the Bayto Yiakl USA executive team will be in the Bay Area on the 2/29/2020 to update the public on current progress, answer questions and get constructive criticism and feedback.

Democracy isn’t a spectators sport, Barack Obama. For that reason we are asking everyone to come to the event ready with their questions, constructive criticism and feedbacks. The culture of transparency and accountability are the back bone of democracy and a sign of a healthy governance so those important culture should be cultivated starting from now.

see the video above for more information.

Bay Area Eritrean for Democratic Change

A non-profit organization which advocate for freedom and democracy


GOALS AND OBJECTIVES OF BAEDC

  • Advocate for a constitutional system of government that ensures peace, democracy, justice and rule of law in Eritrea thereby also ensuring respect, protection, fulfillment and promotion of the fundamental freedoms and rights of Eritreans inside and outside the country
  • Strive to create platforms that would help enhance harmony and cooperation among Eritreans and Eritrean groups and organizations through improving the quality of public discourse and communication based on mutual respect and understanding thereby building the trust, collaborative spirit and mobilization necessary in fueling efforts aimed at bringing democracy and rule of law in the country. Thus, BAEDC shall endeavor to promote dialogues, tolerance, inclusiveness and transparency and accountability as a way of eradicating divisions and polarization of our society.
  • Develop or take part in developing strategies to mobilize the Eritrean public to achieve the above goals and objectives. It is believed that infusing social and cultural elements within the above activities will serve to strengthen the spirit and health of collaboration and unity among us, Eritreans.
  • Support and work with any organization or group that is democratically founded to ensure peace, democracy, justice, and rule of law in Eritrea.