Independence Day Event Report

በይ ኤርያ ኤርትራዊያን ንመዓልቲ ናጽነት ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ኣኽቢሮም

ኤርትራዊያን ተቐማጦ በይ ኤርያ ንመበል 24 መዓልቲ ናጽነት ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ብዕለት ግንቦት 23 ኣብ ከተማ ኦክላንድ ኣኽቢሮማ ዊዒሎም። እቲ በዓል ብኣቦ-መንበር በይ-ኤርያ ኤረትራውያን ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ (Bay Area Eritreans for Democratic Change)፡ ኣቶ ኤፍረም ናይዝጊ ተኸፊቱ። ብኣቶ ተኪአ ድራር ኸኣ ብናይ ሓደ ደቒቕ ናይ ሕልና ጸሎት ተጀሚሩ። ኣቶ ተኪአ ኸኣ ነቶም ኹሎም ተኻፈልቲ “ዝኽሪ ስዉኣት” እንታይ ማለት ምኽዋኑ ከነስተብህልን አጸቢቕና ክንሓስበሉን ይግባኣና ብምባል አዘኻኺሩ።

አቦ-መንበር ኣቶ ኤፍረም ነዚ ጀጋኑ ኤረትራዊያን ህይወቶም ከፊሎም ዘምጽእዎ ነጻነት ኩሉ ኤረትራዊ ሕቡን ከም ዚኾነን ብክብሪ ከም ዝዝክሮን ዲሕሪ ምጥቃስ፡ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ነጻነት ፍሉይ ዚገብሮ ግን ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ኤረትራዊያን መንእሰያት ኣብ ዝተቐዘፍሉ እዋን ይብዕል ብምህላዉ ኢዩ። በይ-ኤርያ ኤረትራውያን ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ተኻፈልቲ ሓዘንን ሽግርን ህዝብና ስለዚኾና ድማ ናይ ሎሚ ዘበን መዓልቲ ናጽነት ከምቲ ናይ ህግደፍ ብጋይላን ዳንኬራን ዘይኾነስ፡ ነዞም ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ዝተቖጽዩ ኣሕዋትን ኣሓትን እንዝክረሉን ነንሕድሕድና ንጸናንዓሉን ሽግርና ንምፍታሕ ድማ ኢሂን ምሂን ንበሃለሉን እዋንኢዩ ብምባል መደርኡ ዛዚሙ።

ድሕሪ እዚ ብቀደም ተኸተል እዞም ዝስዕቡ መደባት ቀሪቦም።

  1. “ሳውንድ ኦፍ ቶርቸር ” (Sound Of Torture) ዘርእስታ ዶኪመንታሪ ፊልሚ (documentary film):
  2. ሰሚናር በቲ ህቡብ ደራስን ተቓላሳይን ኣቶ ሳልሕ ጆሃር (ጋዲ)፡
  3. ኣብ መወዳእታ ዲማ ህዝቢ ኣብ መንጎ ደሞክራሲያውያን ሓይልታት ዘለዉ ሽግራትን መፍትሒኦምን ዘቲዩን ተኻቲዑን::
  1. እዛ ብሜሮን እስቲፋኖስ ዝተዳለወት ዶኪመንታሪ ፊልሚ “Sound Of Torture” ኩሉ ልዕሊ ኤረትራውያን ዚወርድ ዘሎ መዳርግቲ ኣልቦ ግፍዕን ዓመጽን ኣጉሊሓ ተርኢ ብልጽቲ ስነ-ጥበባዊት ስርሓት ኢያ። ትሕዝቶ ናይዛ ፊልሚ ልቢ ኩሉ ተሳታፋይ ዝተንከፈን ዘንበዐን ክኸውን ከሎ፡ በቲ ካላእ ድማ ምእንቲ ህዝበን ሂወተን ኣብ ሓደጋ ብምእታው ታሪኽን ጅግንነትን ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ክምዘለዋና ዘጉለሐት ኢያ ኔራ። እዛ ፊልሚ ትነግረና ሓቂ እንተ ሃሊዩ ኤረትራውያን ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ሕስረት ወሪድና ከም ዘለና ተርእየካ። http://www.soundoftorturefilm.com/
  2. ብምቕጻል ዋና ዓዋተ ዶት ኮም (Awate.com) ኣቶ ሳልሕ ጆሃር ነታ “ሚርያም ኣብዚ ኔራ” “Miriam Was Here” ትብል መጽሓፉ ከዳልዋ ከሎ ዝገበሮ መጽናዕቲ መወከሲ ብምግባር ኣዝዩ መሳጥን መሃርን ሰሚናር ብዛዕባ ኩነታት ኤረትራዊያን ስደተኛታትን ዘጋጥሞም ሽግራትን፡ ብመሰጋገርቲ ደቂ-ሰብ (human traffickers) ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ መፈጠርካ ዘጽልእ ግፍዕን ዓመጽን ኣብነታት ብምስናይ ኣብሪሁ። ነዛ መጽሓፍውን ናብ ትግርኛ ተርጙሙ ከም ዝቐረባ ሓቢሩ፡ ካብዛ ክትሕተም ቀሪባ ዘላ መጽሓፍውን ሓደ መዕራፍ ኣምቢቡ። ብሕልፊ ግና ነዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ዝቐረቡ ኣብ ክንዲ ብጋይላን ብዳንኬራን ናይ ለብዘበን መዓልቲ ናጽነት በዚ ኣገባብ ንኸሕልፍዎ ስለወሰኑ ብዙሕ አመስጊኑ።

 

  1. ኣብ መወዳእታ ዝቐረበ መካትዒ ዛዕባ: ብዶ/ር መብራህቱ ኣራኣያ ምክትል-ብኣቦ-መንበር በይ-ኤርያ ኤረትራውያን ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ተኸፊቱ፡  ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ኤረትራ ንምጽናትን፡ ኤርትራ ከም ሃገር ከይ ትህሉ ንኽድምስሳን ከይ ደቀሰ ይሓድር ኣሎ። ብኣንጻሩ እዞም ንህዝቢ ኤረትራ ካብ መንጋጋ ህግደፍ ንኽድሕን ንቃለስ ዘለና ደለይቲ ፍትሒ ህጹጽነት ናይዚ ኩነታት ተረዲኡና ኪንዲ ኩሉ ዓቕምናን ሓይልናን ኣንጻር እቲ ቀታሊን ሓራድን ስርዓት ክንዲ ነተኩር ኣብ ነንሕድሕድና ኪንወናጀል ግዜ ይዓርበና ኣሎ። ህግደፍ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ብዝሰፈሐን ዝተራቐቐን ኣገባብ ህዝብን ሃገርን ምጽናት ይቕጽል ኣሎ። ስለዚ ተሳተፍቲ: ናይ ለውጢ ሓይልታት ተረዳዲኡን ተደጋጊፉን ንከይሰርሕ ዝዕንቅፍዎ ዘለዉ ሽግራት እንታይ ኢዮም፡ መፍቲሒኦም ከ እንታይ ኢዩ ኣብ ዝብል ዘትዩ። ከመኡ ውን ነቲ በዓል ዘንጸባርቑ ግጥምታት ብወ/ሮ ፍረወይኒን ብኣቶ ጆርጆን ድሕሪ ምቕራብ፡ ተሳታፋይ እቲ በዓል ነዚ ናጽነትና ጨውዩ ኣብ ባርነት የእቲዩና ዘሎ ስርዓት ኩልና ደለይቲ ፍትሒ ፍልልያትና ብምውጋድ ብሐደ ኢድ ኾይና ኣንጻር እዚ ኣረሜናዊ ስርዓት ደው እንብለሉን ቃልስና እነሐይለሉን እዋን ምኻኑ ብምስማር በዓሉ ብዓወት ዛዚሙ።

ሰነ 6, 2015                                                                                                                                                                                  ሰእሊ ብኣቶ ብጹኣምላክ ሓድሽ

Leave a Reply