መንፈቃዊ ኣኬባ

በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ መንፈቃዊ ኣኬኡ ብዕለት 24/7/16/ ኣብ ኦክላንድ ኣካይዱ። እቲ መንፈቃዊ ኣኬባ ዝሐዞም ኣጀንዳ ናይ ኩለን ክፍላታት ናይ 6ወርሒ ጸብጻብ ሰርሔን ኣቅሪበን።

እቲ ኣኬባ ብዝክረ ሰማእታት ድሕሪ ምክፋቱ ብኣቦመንበር መንእሰይ ምስጉን ሓጎስ ተመሪሑ ስሩዕ ኣኬብኡ ጀሚሩ። ኣብ መክፈቲ እቲ ኣኬባ ውዕሎ ጀኔባን ንውጺኢታቱን ንምዕዋቶም ዝጽበየና ዓበይቲ ሰርሓት ዝመጽእ ሰለማዊ ሰልፊኒዮርክን ድሕሪኡን ኣብ ዝብል ኣገዳሲመብርህን ሐሳባትን ብመንእሰይ ሳምሶም ብዜን ኣባል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ ምሃቡ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቀረበሉ ሕቶታት ድሕሪ ምምላስ ድማ ኣኬባ ኣብ ስሩዕ ኣጀንድኡ ብምእታው ናይ ነብሲ ወከፍ ጽብጻብ ሰሚዑ።

ሐፈሻዊ መብርሂ ብኣቦ መንበር
> ክፍሊ ስርርዕን ምንቕቃሕን
> ክፍሊ ህዝባዊ ብዓላትን ምእካብ ወርሓዊ ክፍሊትን
> ክፍሊ   ዜናን መራከቢታትን
> ክፍሊ   ፋይናንስ በቢ ናተን ኣቦ መንበራት ጸብጻበን ድሕሪ ምሃብ
ካብ ህዝቢ ንዝቀረበልን ሕቶታትድሕሪ ምምላስ ኣኬበኛ ንናይ መጻኢ ትልሚ ብሰፊሑ ድሕሪ ምክታዕን ምምይያጥን ዓበይቲ ርእይቶታን ለበዋታት የሕሊፉ።

 ካብቶም ኣገደስቲ ናይ ህዝቢ ለበዋታት፣
ህዝብን ሃገርን ሎሚ ካብ ማንም ንልዕሊ ኣብ ሐደጋ ሞትን ጥፍኣትን ተንጠልጢሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኩሉ ፍልልያትና ኣወጊድና ብሐድነት ኣንጻር ዓመጽትን ጨፍለቕትን ህዝብና ደወ እንብለሉ ሎምን ሕጅን’ሞ ሐድነትናን
ተወፋይነትናን ብምውህሃድ ዕድመ ዓመጸቲ ክሐጽርን ስቃይ ህዝብና ከብቕዕን ናይ ሕልና ሰራሕ ክንሰርሕን ውልቃዊ ዝናን ክብርናን ዘይኾነስ ህዝባዊ ሐላፍነት ከነቀድም መድረክ ይሓተና ኣሎ!!
— ንኩሎም እቶም ጸረ ህዝብን ሃገርን ዝኮኑ መጋበርያ ናይቲ ስርዓትን መሐውር ስለያታቱን ብግቡእ ከነለልዮምን ብዘይ ነሐፍነት ክነጋልጾምን !!
— ሰለማዊ ሰልፊ ጀነቫ፣እስራኤልን ኢትዮጵያን ወዘተ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ንስርዓት ህግደፍ ክሳብ ክንደይ ካብ ልቡ ኣውጺእዎ ከም ዘሎ ዘመስከረ ውዕሎታት ክንዕቅቦን ብዲምክራስያዊ ምርሖ ጠርኒፉ ዝማ እክሎ መሪሕ ሓይሊ ክፍጠርን ተራና ክንጻወት !!
—-ኩሎም እቶም ዕቁባ እቲቶም ከብቅዑ ትመሊሶም ብዋጋ ውጹዕ ህዝቦም መሳርሒ ናይቲ ስርዓት ዜጋታት ከምቲ ኣብናን ኣብ ዝተለላለያ ናይ ኤውሮፓ ሃገራትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ምቅልዖም ዝምልከት ምሰርሕ ብዝልዓለ ሐይላና ክንሰርሓሉ ኣብ ዝኮነ ጋይላታትን ፌስትባላትን ካልእ ንጥፈታት ናይቲ ሰርዓት ዝሳተፉን ዘሳስዩን ብጭቡጥ መርትዖታቶም ኣብ ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላትን ምምሕልላፍ ኣዚ ከምቲ ኣብ መጠንቀቅታ ኣውጺእናዮ ዘሎና ዕድመ
ጾታን ዝይፈሊ ንክከውን ዝብሉን ዓበይቲ መልእክትታት ብምሕላፍ ኣኬብኡ ዛዚሙ።

    በይ- ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ 2013 ዝተመስረተ ህዝባዊ ምልዕዓል ኾይኑ መቀጻልታ ናይቲ ንዓመታት ክከይድ ዘጸንሔ ናይ ተቓ ውሞ ሓይሊ ኣካል’ዩ። በዚ መሰረት ድማ ምስ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ንክሰርሕ ወትሩ ቕርቡነቱ ምሰረጋገጸ’ዩ።

ንሓይሊ ውጹዓት ዝዓግት ሓይሊ የለን!!
ውድቀት ንዓመጽቲ !!